top of page

הודעה משפטית

CeeVee 360 הינו מוצר של Revelia, מותג בבעלות מעגל לילטי בע"מ, חברה לפי החוק הישראלי, הרשומה במספר זיהוי 516226057. כתובת משרד ראשי: פרלשטיין 8, 61000, בת ים, ישראל.

 

מארח האתר: WIX

עיצוב וייצור: מעגל לילטי בע"מ.

 

זכויות יוצרים - זכויות יוצרים © - קישורים:

רפרודוקציה על נייר:

למעט האיקונוגרפיה, העתקה של דפי אתר זה על נייר מותרת, בכפוף לעמידה בשלושת התנאים הבאים:

  • שידור חינם,

  • כיבוד שלמות המסמכים המשוכפלים: ללא שינוי או שינוי מכל סוג שהוא,

  • ציטוט ברור וקריא של המקור בצורה הבאה: "מסמך זה מגיע מאתר CeeVee 360. זכויות העתקה שמורות ומוגבלות בהחלט." במקרה של אתר אינטרנט, כתובת האתר חייבת להופיע.

לכל שימוש אחר, אנא פנה אלינו.

איש קשר :

לכל הערה על תפעול האתר יש לכתוב למנהל האתר בכתובת: contact@ceevee360.com

bottom of page