top of page

תנאים & תנאים

1. הקדמה

תנאי שימוש כלליים (CGU) ומכירה (CGV) מסדירים את הגישה והשימוש שלך בשירותים המוצעים על ידי CeeVee 360, פלטפורמה המופעלת על ידי מעגל לילטי בע"מ, חברה המאוגדת על פי החוק הישראלי (מספר רישום: 516226057), להלן כמו "CeeVee 360", "אנחנו" או "אנחנו".

 

2- קבלת ה-CGU-CGV

 

על ידי גישה או שימוש ב-CeeVee 360, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה. אם אינך מקבל תנאי אחד או יותר מהתנאים וההגבלות הללו, עליך להפסיק כל שימוש ב-CeeVee 360.

 

3- רישום וחשבון משתמש

 

גישה לשירותים מסוימים של CeeVee 360 מחייבת יצירת חשבון משתמש. אתה האחראי הבלעדי לסודיות ולשימוש במזהים שלך. כל שימוש חשוד או לא מורשה בחשבון שלך חייב להיות מדווח מיד לשירות הלקוחות שלנו.

 

4- שירותים ותשלום

 

CeeVee 360 מציעה מנויים שונים, כל אחד עם תכונות ספציפיות. תעריפים עדכניים זמינים באתר שלנו. התשלום עבור המנוי מתבצע באופן מקוון בעת ההרשמה. אלא אם צוין אחרת במפורש בתנאים וההגבלות הכלליים שלנו, לא יינתן החזר מנוי.

 

5- אחריות "אנטי נשכחות".

CeeVee 360 מציע ערבות "אנטי נשכחות". אם תבטל מנוי מבלי שהשתמשת בשירותים בחודש הנוכחי, תוכל לבקש החזר עבור אותו חודש. עם זאת, לא יינתנו החזרים עבור חודש שכבר חלף או אם נעשה שימוש בחשבון שלך, אפילו לזמן קצר. בקשות להחזר יש להגיש לשירות הלקוחות שלנו בתוך 30 יום מסיום המנוי.

 

6- זכויות קניין רוחני

 

CeeVee 360 וכל תוכנו מוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות. כל שימוש בלתי מורשה בחומרים אלו אסור בהחלט.

 

7- אחריות וערבויות

CeeVee 360 מסרבת מכל אחריות במקרה של נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירותיה. איננו מבטיחים שהשירותים יהיו ללא הפרעה או יעמדו בציפיות הספציפיות שלך.

7- שינוי של ה-CGU-CGV

 

CeeVee 360 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות הללו בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף ברגע שהם יפורסמו באתר שלנו.

8- חוק ישים וסמכות שיפוט מוסמכת

תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק הישראלי. במקרה של מחלוקת בדבר פרשנותם או ביצועם, סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בישראל.

9- מדיניות פרטיות

למידע נוסף על האופן שבו אנו אוספים, משתמשים ומגנים על המידע האישי שלך, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

 

 

על ידי שימוש ב-CeeVee 360, אתה מאשר שקראת, הבנת וקיבלת את התנאים וההגבלות הללו במלואם.

לכל שאלה הנוגעת לתנאים והגבלות אלה, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת הבאה: contact@ceevee360.com.
 

עדכון אחרון: 01/08/2023

bottom of page